Cách người ta làm ra một quả bóng bowling

Quả bóng bowling được tạo ra như thế nào?