Apple đang phát triển màn hình thông minh

Apple đang phát triển màn hình thông minh để sử dụng như trung tâm điều khiển của smarthome.

Apple công bố HomePod Gen 2 với cảm biến nhiệt độ và độ ẩm

Apple vừa ra mắt HomePod Gen 2 với cảm biến nhiệt độ và độ ẩm cùng nhiều cải tiến thú vị khác.