Xiaomi CC11 Pro rò rỉ với màn hình 6.55 inch 4K

Xiaomi CC11 Pro rò rỉ với màn hình 6.55 inch 4K với mật độ điểm ảnh cao nhất, tương tự như Sony Xperia 1...