iPhone 13 Pro 1 TB

Top 5 được quan tâm nhất

Cái nhìn đầu tiên về phiên bản iPhone 13 Pro 1 TB, giá trên 2000 USD

Dù còn phải rất lâu nữa Apple mới giới thiệu thế hệ iPhone 13 tiếp theo. Tuy...

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

bình luận