Mã nguồn mở

WordPress là gì? Có nên tạo website bằng WordPress?

Theo thông tin từ nhiều nguồn đáng tin cậy và Wikipedia, Wordpress là một mã nguồn mở được tạo nên bằng ngôn ngữ lập trình website PHP, sử dụng hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu MySQL.

Những chủ đề được quan tâm nhất trên Tech News Daily: