Matt Mullenweg

WordPress là gì? Có nên tạo website bằng WordPress?

Theo thông tin từ nhiều nguồn đáng tin cậy và Wikipedia, Wordpress là một mã nguồn mở được tạo nên bằng ngôn ngữ lập trình website PHP, sử dụng hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu MySQL.

Founder WordPress chia sẻ về làm việc tại nhà và công ty phân tán

"Một công ty phân tán có thể đánh cá trên cả đại dương", người sáng lập nên mã nguồn mở Wordpress nổi tiếng nhận định.

Những chủ đề được quan tâm nhất trên Tech News Daily: