Sony W2021

Sony W2021: Một chiếc điện thoại Walkman 5G, gợi nhớ W800

Theo Concept-Phones, họ là trang web được thành lập vào năm 2008. Concept-Phones chuyên về những ý...