VinFast VF e35

VinFast VF e35 và VF e36 cập bến thị trường Mỹ

VinFast VF e35 và VF e36 cập bến thị trường Mỹ với giá bán từ 40.000 USD.

Những chủ đề được quan tâm nhất trên Tech News Daily: