xẻ thịt iPhone 13 Pro

Xẻ thịt iPhone 13 Pro: pin 3.095mAh và modem Qualcomm X60 5G

Màn xẻ thịt iPhone 13 Pro cho thấy bên trong là một thỏi pin 3.095mAh và modem...

Những chủ đề được quan tâm nhất trên Tech News Daily: