Cảm biến Samsung

Top 5 được quan tâm nhất

Samsung giới thiệu rất nhiều cảm biến ISOCELL, bao gồm cảm biến 200MP

Gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc đã lên kế hoạch cho nhiều cảm biến hình ảnh...

Samsung phát triển cảm biến 600 MP

Cảm biến 600 MP đã được xác nhận và Samsung đã có kế hoạch đưa nó vào...

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

bình luận