Điều khoản sử dụng

Áp dụng cho website Tech News Daily
Xuất bản lần đầu ngày 24/8/2020

--

Về Tech News Daily

  • Tech News Daily là Blog cá nhân chuyên về tin tức công nghệ, khoa học và không thuộc bất kỳ một tổ chức, doanh nghiệp nào đang kinh doanh mảng công nghệ, thiết bị di động, hoặc thương mại liên quan đến điện tử, viễn thông.
  • Tech News Daily được lập ra với mục đích duy nhất là học hỏi, chia sẻ sở thích về khoa học công nghệ, điện tử của các cá nhân đam mê khoa học công nghệ.

Điều khoản sử dụng Website Tech News Daily

Để đảm bảo có thể hiểu về Tech News Daily và những gì bạn đang làm với website, vui lòng nhín chút thời gian đọc kỹ Điều khoản sử dụng cũng như Chính sách bảo mật của Website.

Dưới đây là một phần quan trọng của Tech News Daily. Chúng tôi đưa ra các điều khoản dành cho người dùng, để đảm bảo việc vận hành website được công khai, minh bạch và đem lại giá trị cho người dùng.

Website này cùng với thông tin, nội dung (sau đây được gọi chung là “Trang Web”) được cung cấp bởi một vài cá nhân yêu thích công nghệ, khoa học, thiết bị điện tử… (sau đây gọi là “Tech News Daily”, “TND” hoặc “Chúng tôi”). Bản Điều khoản Sử dụng này (gọi là “Bản điều khoản”) liệt kê các điều kiện và điều khoản về việc bạn sử dụng Trang Web này.

Tech News Daily là blog tin tức công nghệ được xây dựng với mục đích chia sẻ những hình ảnh, thông tin và kiến thức, trải nghiệm về công nghệ, sử dụng thiết bị công nghệ. Tech News Daily không đại diện cho bất kỳ doanh nghiệp nào, không kinh doanh thương mại bán lẻ, bán buôn liên quan đến các thiết bị điện tử, công nghệ, viễn thông, dịch vụ liên quan đến công nghệ.

Tech News Daily không phải trang tin điện tử tổng hợp, báo chí hay website giao dịch, mua bán đồ công nghệ hay bất cứ sản phẩm, dịch vụ nào có liên quan đến công  nghệ.

Về việc điều chỉnh Điều Khoản Sử Dụng

Tech News Daily có thể tự ý thay đổi Bản điều khoản này bằng cách cập nhật bài viết này trên Trang Web và xác định thời điểm Bản điều khoản mới có hiệu lực. Nếu bạn tiếp tục sử dụng Trang Web sau khi Bản điều khoản này được cập nhật, bạn đã mặc nhiên đồng ý với các nội dung đã thay đổi. Vì vậy, mỗi khi ghé thăm Trang Web, bạn nên cập nhật Bản điều khoản mới nhất.

Thông tin liên hệ

Nếu bạn có bất kì câu hỏi nào về Bản điều khoản này hoặc Trang Web của chúng tôi, bạn có thể truy cập vào trang Liên hệ hoặc liên lạc với TND bằng cách gửi email đến:

Đối tượng độc giả của Tech News Daily

Trang Web này hướng đến độc giả là người Việt Nam từ 18 tuổi và không dành cho đối tượng độc giả là trẻ em dưới 13 tuổi.

Quyền riêng tư

Tech News Daily đề cập tới các vấn đề liên quan đến các thông tin cá nhân được thu thập trong Trang Web này tại Chính sách báo mật và chúng tôi có quyền thay đổi chính sách của mình.

Việc sử dụng thông tin và nội dung của người dùng

Miễn trách nhiệm liên quan đến Nội dung, các loại thông tin, lời khuyên, kiến nghị, thư từ, tin nhắn, bình luận, bài viết, văn bản, đồ họa, phần mềm, âm nhạc, âm thanh, hình ảnh, video, dữ liệu và các tài liệu khác (gọi chung là “Nội dung”) được tìm thấy trên Trang Web này.

Các nội dung trên website được sưu tầm và tổng hợp từ nhiều nguồn kiến thức trên internet. Mặc dù Tech News Daily luôn cố gắng để đảm bảo các bài viết trên Trang Web luôn chính xác, hoàn thiện và có các thông tin mới nhất, Tech News Daily không thể đảm bảo và không chịu trách nhiệm về độ chính xác, hoàn thiện và mức cập nhật của bất kì Nội dung nào trên Website.

Tech News Daily không chứng thực và không chịu trách nhiệm về sự chính xác và tin cậy của bất kì ý kiến, lời khuyên hoặc phát biểu trên Trang Web. Tech News Daily không bắt buộc phải xem trước, chỉnh sửa hoặc loại bỏ bất kì Nội dung nào.

Các nội dung trên Trang Web được cung cấp với sự mặc nhiên nhận định rằng Tech News Daily không cung cấp các dịch vự tư vấn công nghệ, viễn thông hay các nội dung tư vấn liên quan đến các thiết bị điện tử hay công nghệ nói chung. Tất các các nội dung được thực hiện dựa trên sự hiểu biết và kinh nghiệm cá nhân và không đảm bảo tính chính xác hoàn toàn về các vấn đề liên quan đến thông tin giá cả, kỹ thuật, và mọi vấn đề có liên quan khác đến công nghệ hoặc các nội dung khác trên website.

Các nội dung này được tạo ra với mục đích duy nhất là chia sẻ trải nghiệm công nghệ, kiến thức về thiết bị công nghệ, điện tử, viễn thông… Nó không được coi như là những lời khuyên chính thức trong lĩnh vực chuyên môn, hướng dẫn mua bán hay tư vấn chuyên biệt.

Nội dung trên Trang Web cũng không thay thế được tư vấn và dịch vụ chuyên nghiệp từ một đơn vị chuyên tư vấn các vấn đề liên quan đến công nghệ, bảo mật, kỹ thuật máy tính hay nghiên cứu khoa học..

Miễn trách việc bảo đảm đối với Trang Web

Trang Web được cung cấp với tình trạng nguyên vẹn. Tech News Daily miễn trách cho tất cả những bảo đảm dù là rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm, nhưng không giới hạn trong, bất kì bảo đảm nào về khả năng có thể buôn bán, sự phù hợp đối với một mục đích cụ thể, và sự không vi phạm.

Tech News Daily không bảo đảm rằng Trang Web sẽ đáp ứng được yêu cầu của bạn hoặc việc truy cập Trang Web sẽ nhanh chóng, bảo mật, không bị ngắt quãng, hoặc không gặp lỗi hoặc các lỗi, nếu có, sẽ được điều chỉnh. Tech News Daily không đảm bảo về kết quả đạt được khi sử dụng Trang Web cũng như tính chính xác, chất lượng hoặc mức độ tin cậy của bất kỳ thông tin nào được lấy từ Trang Web.

Giới hạn về trách nhiệm pháp lý

Tech News Daily không chịu trách nhiệm về hậu quả có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến những gì người dùng làm hoặc không làm dựa trên các nội dung có trên Trang Web. Người dùng đánh giá và chấp nhận tất cả nguy cơ liên quan đến việc sử dụng bất kì nội dung nào bao gồm tính chính xác, độ hoàn thiện, hoặc mức độ hữu ích của các nội dung này.

Điều chỉnh và đình chỉ Trang Web

Tại bất kì thời điểm nào, Tech News Daily có thể chỉnh sửa, tạm ngưng, hoặc đình chỉ hoạt động của Trang Web hoặc bất kì phần nào của nó một cách tạm thời hoặc vĩnh viễn mà không cần thông báo cho người dùng.

Chấm dứt hiệu lực

Mỗi bên đều có thể chấm dứt hiệu lực của Bản điều khoản vì bất kì lí do nào hoặc không có lí do nào tại bất kì thời điểm nào bằng cách thông báo và thông báo này có hiệu lực ngay lập tức hoặc tại thời điểm đề cập trong thông báo. Sau khi chấm dứt, người dùng sẽ không tiếp tục truy cập Trang Web. Các điều khoản của Bản điều khoản có dụng ý hoặc ý nghĩa cho phép sau khi chấm dứt sẽ vẫn tiếp tục có hiệu lực vĩnh viễn.