Apple dừng dự án phát triển chip Wi-Fi

Apple được cho là đang tạm dừng dự án phát triển chip Wi-Fi nội bộ.